khas log

vmbechainblogspot.com

Sunday, 28 October 2012

नही करणा मैने प्यार तू अपणी याता करा

नही करणा मैने प्यार तू अपणी याता करा
मैं क्यूं करू इंतजार तू अपणी याता करा

जद भी जी करे सै मुह नै फुलाके बैठ ज्या सै
करे ना फालतू तकरार तू अपणी याता करा

जरा जरा सी बात पै तेरी हवा लिकड ज्या सै
ओये पुन्झड के दिलदार तू अपणी याता करा

मैंने भी आवे सै गुस्सा मैं चिल्लाणा जाणु सूं
ना खावे इतणी खार तू अपणी याता करा

आदत अपणी बेचैन जीते जी ना बदलेगी
हम सा यारा के यार तू अपणी याता करा