khas log

vmbechainblogspot.com

Monday, 23 April 2012

तलाक देण का कारण

सरदार जी ने
अपनी पत्नी ते तलाक देण का कारण
 यो बताया था
बोल्या यार मैं तो उसके करक्टर ते तंग आया था
क्यू के
वा मेरे प्यार ने
 खूंटी पे टंग्या करती
उसने ब्या तो मेरे ते करया
अर टाबर
भगवान ते मंग्या करती

No comments: